Call for papers HRM in de Zorg 2018 geopend

Op zoek naar de menselijke maat. Samen excelleren in de zorg.
Samensturing- Systeemelastiek – Samenhang

Excelleren in de zorg. Laten we ons richten op marktkansen en kijken naar innovatie en kwaliteit én het ondernemerschap in de zorg. De oproep van Minister de Jonge is immers heel duidelijk (RAAT 2018). We  moeten over de zorgsectoren heen samen personeelstekorten aanpakken. Veerkracht is essentieel om vooruit te komen in deze complexe arbeidsmarkt.
Nieuwe technologieën, een veranderende omgeving en een rijker menselijk bewustzijn, passen niet meer binnen de huidige knellende kaders. Systeemelastiek geeft de ruimte om te experimenteren zonder direct buiten het systeem geplaatst te worden. We zoeken steeds nadrukkelijker de menselijke maat. Van verantwoording, bewegen we richting vertrouwen. Energiek zijn én wendbaar blijven zijn kernopgaven voor elke HRM’er en elke zorgorganisatie. Het is tijd om het nieuwe op te pakken. 2018 is volgens de Trendrede het jaar van het doorzettingsvermogen. We vinden rust in kleine vertrouwde cirkels én we beproeven de grotere samenhang. Ga tijdens HRM in de Zorg mee in de zoektocht naar meer samensturing en klantgerichtheid. Zorg dat uw zorgorganisatie klaar is voor de arbeidsmarkt van vandaag!

  • Actieprogramma ‘Werken in de Zorg’; het terugdringen van personeelstekorten in de zorg, door bijv. leer/werktrajecten
  • De arbeidsrechtelijke aspecten van wendbare zorgorganisaties
  • Investeer/recruit in het arbeidspotentieel, maar zeker ook op behoud door investeren in scholing, mobiliteit en (flexibele) arbeidsvoorwaarden
  • Hoe ontwikkel je een vitale organisatie waarin vitale mensen het verschil maken?
  • Wet AVG (mei 2018) en verzuimbeleid, bent u goed voorbereid?
  • Medewerker centraal: engagement en geluk – plezier in het werk
  • Verdergaande professionalisering van de HR-functie: van operationeel naar een meer strategische
  • De toekomst van werk en arbeid in de zorg
  • De evolutie naar een (zorg)netwerkmaatschappij: samenwerking, openheid en transparantie
  • Samensturing, zelfregie en (persoonlijk) leiderschap in de praktijk

HRM in de Zorg, een inspirerend platform voor en door de changemakers van vandaag.

Call for papers – innovatieve HR praktijkcases
De 12e editie van HRM in de Zorg vindt plaats op dinsdag 18 september a.s. in congrescentrum 1931 te ‘s-Hertogenbosch. Wij zijn net als elk jaar op zoek naar innovatieve, aansprekende HR praktijkcases, die toepasbaar zijn op de zorgsector. Heeft u ervaringen buiten de zorgsector, maar ziet u raakvlakken binnen het thema? Laat ons dan weten dat u een inhoudelijke bijdrage kunt leveren. Vul het formulier volledig in vóór 18 mei a.s. en bekijk de voorwaarden.

HRM in de Zorg is al 12 jaar hèt jaarcongres voor HR-, directie- en lijnmanagers werkzaam in de zorg en welzijn, zoals ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingstehuizen, thuiszorgorganisaties, instellingen voor de gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg, zorgverzekeraars en zorgkantoren.

OVERZICHT NIEUWS