Call for papers HRM in de Zorg 2019 geopend

Anders organiseren, werken én denken in de zorg. Is HR klaar voor 2020?

Weinig andere sectoren zijn de afgelopen jaren met zoveel veranderingen geconfronteerd als de gezondheidszorg. Voortschrijdende vergrijzing, de daarmee samenhangende complexiteit van de zorgvraag en de te verwachten schaarste aan verpleegkundig en verzorgend personeel vragen om grote wendbaarheid van zorgorganisaties. Ook op weg naar 2020 zal het tempo van vernieuwing hoog blijven. De opkomst van mobiele devices, big data, de veranderende positie van de patiënt, de digitalisering en robotisering, ontwikkeling van ziekenhuizen tot kennis- en interventiecentra,…. Het zijn allemaal ontwikkelingen die grote impact zullen hebben op de zorgsector. Het vraagt keuzes en continue aanpassingen.

Hoe creëren we verandering en beweging binnen de keten? Welke HR-transformatie is nodig om goed in te kunnen spelen op alle interne en externe veranderingen? Een van die veranderingen die omarmd moeten worden is hoe werk wordt georganiseerd. Samen (regionaal) invulling geven aan het ANDERS organiseren in de Zorg. Hoe geeft HR sturing aan deze organisatieontwikkeling en cultuurverandering in de praktijk? Is HR klaar voor het jaar 2020?

Call for papers
De 13e editie van HRM in de Zorg vindt plaats op 17 september a.s. We zijn op zoek naar interessante, leerzame en vermakelijke praktijkverhalen toegespitst op de zorg- en welzijnsector. Heeft u suggesties voor een interessante praktijkcase, praktische tips, thema’s of een heldere visie? Of zijn er ervaringen buiten de zorg- en welzijnsector, maar ziet u raakvlakken binnen het thema? Laat ons dan weten dat u een inhoudelijke bijdrage kunt leveren. Vul het formulier volledig in voor 20 mei a.s. Bekijk hier de voorwaarden.

HRM in de Zorg is al 13 jaar hèt jaarcongres voor & door HR-, bestuur/directie- en lijnmanagers werkzaam in de zorg en welzijn. U bent in één dag op de hoogte van de actuele veranderingen van de arbeidsmarkt, HR-beleid, de toekomst van HRM in de zorg en wat dit betekent voor u.

OVERZICHT NIEUWS