HRM in de Zorg en Strategy Summit verbinden HR in care & cure in 1 dag

De 3e editie van de Strategy Summit vindt plaats aansluitend aan het dagprogramma van HRM in de Zorg (14e editie). Op deze manier verbinden we alle niveaus in de (zorg)organisatie in één dag en bespreken we de actuele veranderingen van arbeidsmarkt, HR-beleid, de toekomst van HRM in de Zorg op het snijvlak van onderzoek, wetenschap en praktijk. En wat dit betekent voor u en uw organisatie? Tijdens het exclusieve avondprogramma van de Summit gaan we in gesprek over de belangrijkste leidende principes van Mensgericht Organiseren en Toezicht in een continu veranderende, complexe arbeidsmarkt in care & cure.
Met Jesper Rijpma als debatleider kunnen we een scherp, interactieve en energiek programma met impact verwachten waarbij hij de sprekers en het publiek aan het denken zet rond 3 sporen: VISIE – BESTURING – VERBINDING

Een mensgerichte benadering is cruciaal bij het inrichten van besturing. Binnen de huidige transformatie en continu veranderende arbeidsmarkt in de zorg werpen steeds meer organisaties een blik over de muren naar (regionale) samenwerking en vernieuwende arbeidsrelaties. Dit vraagt om beweging, keuzes en continue aanpassingen, waarbij de focus ligt op Human Capital Value. De opdracht vanuit het bestuur is om richting te geven. Verandering van leiderschap en toezicht is nodig, het gaat niet meer om top-down. Het gaat veel meer om mensen betrokken te laten zijn bij beslissingen. De menselijke kant. Vrijheid, Vertrouwen, Vakmanschap, Verbinding.

Hoe gaan we de omslag maken? De bouwstenen zijn er, de thema’s zijn bekend (inzetbaarheid, talent management, strategisch arbeidsmarktbeleid, agile pro-organiseren, vakmanschap en kwalificatie, technologie,….). We staan tijdens het dagprogramma van HRM in de Zorg stil bij onderzoek, wetenschap en de huidige praktijk en delen kennis en ervaringen uit. Echter, in veel raden van toezicht ontbreekt vaak nog de specifieke know how op het gebied van Human Capital Value, hoe kunnen we SAMEN aan de slag?

Transities en vele onzekerheden ten aanzien van financiën en contracten vragen om wendbare, aantrekkelijke arbeidsorganisaties en het flexibiliseren van het personeelsbestand. Hoe nemen we stelling en positie in? Wat vraagt dat op bestuursniveau? Hoe geef je richting en bepaal je koers in de huidige transformatie in de zorg? Welk gedrag en welke overtuiging is nodig om de gewenste beweging te creëren? Hoe werken we samen in de keten?

Kom met 3 personen naar HRM in de Zorg voor € 295,- *
Creëer draagvlak voor HRM binnen uw eigen organisatie. Nodig uw bestuur/directie of unitmanager Zorg uit. De toegangsprijs is incl. bezoek dagcongres, informatiemarkt, catering, parkeren en toegang tot de kennisbank. Maximaal 350 plaatsen. VOL = VOL. * non-profit, prijs o.b.v. 3 deelnemers
Nodig uw bestuurder, toezichthouder of directeur uit voor het exclusieve avondprogramma met 50% korting en betaal slechts € 247,50 Meer informatie en aanmelden: www.hrtransformatiezorg.nl

OVERZICHT NIEUWS