HRM in de Zorg 2019

08.30 uur Ontvangst en registratie bezoekers op de informatiemarkt

U kunt uw badge en programmaboekje ophalen bij de ontvangstbalie en tevens een bezoek brengen aan de stands.
U wordt verzocht tussen 09.00 en 09.15 plaats te nemen in de hoofdzaal.


Joke Dielesen
09.15 uur Limousin 3 Welkomstwoord
Joke Dielesen

Directeur en Congresontwikkelaar, CKC Seminars


09.20 uur Limousin 3 Opening door de dagvoorzitter Drie centimeter zorg

Dagvoorzitter en directeur van trainingsbureau downsideup Simon Douw nam het kloeke besluit om zowel zijn ouders als zijn schoonmoeder naar de schuur in zijn tuin te verhuizen. Want als iedereen zegt dat de zorg in Nederland ‘onhoudbaar’ wordt, dan kunnen we maar beter snel beginnen met het verkennen van onconventionele mogelijkheden. Tijdens het realiseren van zijn plannen, kwam hij alle hobbels en kansen tegen die van de zorg in Nederland één van de mooiste en taaiste uitdagingen van deze tijd maken. Voor hem, lag het geheim uiteindelijk in een oplossing van drie centimeter. Wat vragen de ontwikkeling in de zorg van mensen, zeker van hen die zich professioneel met de zorg bezighouden? En hoe kan HR een sleutelrol vervullen in de ontwikkeling die zorg mee maakt? Aan de hand van het Baanbrekers Canvas neemt dagvoorzitter Simon Douw je mee op deze reis!


09.35 uur Limousin 3 Keynote Waarden Gedreven Leiderschap, met impact!

Waarden gedreven leiderschap betekent niet van bovenaf of onderop sturen, maar van binnen-uit. Vanuit verbinding samen een beweging maken om met elkaar als organisatie de goede kant op te gaan en de afgesproken resultaten behalen. Hierbij is de mens zelf, de bron van inspiratie en kracht om daadwerkelijk zaken te veranderen. Anthonio zal ons meenemen vanuit wetenschappelijke perspectieven, levens- en werkvering. Als voormalig bestuurder van een TBS Kliniek, Jeugdzorg instelling en nu in de Ggz/Verslavingszorg werkzaam, maar ook als docent en vader zal hij zijn eigen worsteling, de keuze voor kwetsbaarheid en de uitkomsten met ons delen. De deelnemers zullen nieuwe inzichten en inspiratie opdoen om morgen mee aan de slag te gaan.

Aangeboden door IJK

10.20 uur Pauze en bezoek stands informatiemarkt
 

11.00 uur Praktijkcases A1 - A2 - A3 - A4 - A5

Dexter 24 A1 - Hoe verleid je zorgprofessionals op een extreem gespannen arbeidsmarkt?

Zorgpersoneel vinden lastig? Juist nú is talent bereid om over te stappen naar een andere baan. Maar hoe bereik je ze op het juiste moment? En hoe verleid je ze met precies die boodschap die de juiste snaar raakt? Recruitment innovator Eric van Bourgonje en Corina Eijgelsheim van het Tilburgse ETZ laten je kennis maken met de wereld van hypertargeted social recruitment aan de hand van de praktijkcase van ETZ. Krijg antwoord op de vraag naar hoe je jouw doelgroep bereikt en verleidt met gepersonaliseerde campagnes.  – Winnaar vakjury Werf& Award 2018 voor de meest impactvolle recruitment vernieuwing.

Aangeboden door Jobsrepublic

Limousin 3 A2 - De 5 best practices 2019 voor méér werkplezier in de zorg

Er is een groot tekort aan zorgmedewerkers. Hoe vergroten we het werkplezier in de zorg, zodat we medewerkers behouden en instromers aantrekken? Hoe zorgen we samen voor een gezonde en toekomstbestendige arbeidsmarkt in de zorg? Onder begeleiding van Sabine Uitslag presenteren de vijf genomineerden voor de Nationale HR Zorg Award 2019 hun succesvolle, innovatieve project voor meer werkplezier. Daarnaast onderzoeken we op interactieve wijze of de projecten van de genomineerden óók voor uw organisatie toepasbaar zijn. Laat u inspireren!

De 5 finalisten voor de HR Zorg Award zijn bekend! Attent Zorg & Behandeling, Jeroen Bosch Ziekenhuis, ROHA Amsterdam, Deventer Ziekenhuis en Arkin maken kans op de titel. Bekijk hier hun inzendingen

 

Aangeboden door FWG Progressional People

Dexter 13 A3 - Het boeien en binden van nieuwe medewerkers in de zorg

Een van de grote uitdaging binnen zorgorganisaties is het snel ‘up and running’ krijgen van de nieuwe collega’s. De waan van de dag regeert doorgaans dus tijd voor een uitgebreid inwerktraject is er meestal niet, ondanks alle goede bedoelingen. Graag nemen wij u mee in de ervaringen die wij hebben opgedaan v.w.b. het inwerktraject, specifiek gericht op de zorg. Onderwerpen waar we dieper in duiken zijn: Welke informatie is daadwerkelijk relevant? Hoe breng ik die doorgaans saaie stof leuk over? Moet iedereen hetzelfde verhaal krijgen of is onderscheid creëeren juist gewenst of misschien zelfs wel noodzakelijk?

Aangeboden door Appical

Dexter 15 A4 - De Grootste Uitdaging voor de Zorgsector zit bij HR: Make Work Human

De zorgsector staat voor diverse grote uitdagingen. Een stijgende algemene nood aan zorg, andere manieren van zorgverlenen, wijzigende zorgbehoeften, snel veranderende technieken, meer complexe zorgbehandelingen, en veel meer. Daarnaast staat een van de grootste dreigingen: het tekort aan verpleegkundig- en verzorgend personeel. Een rapport van het Ministerie van Volksgezondheid (Actieprogramma werken in de Zorg) voorziet een tekort van 100 tot 125 duizend medewerkers in 2022. Er werden 3 actielijnen uitgezet: meer kiezen voor de zorg, meer leren in de zorg, anders werken in de zorg. En daar zijn vandaag reeds oplossingen voor! Zorgmedewerkers maken in hun privéleven reeds lang gebruik van diverse technologieën die het leven efficiënter en aangenamer maken. Helaas worden deze nog onvoldoende ingezet op de werkvloer: artificiële intelligentie, machine learning, digital assistents en mobiele technologie dragen actief bij aan ons privéleven en deze kunnen ook actief bijdragen aan de uitdagingen waar de zorgsector voor staat. In deze dynamische sessie bieden we u inspiratie en beschikbare oplossingen voor een menselijk HR beleid, gedreven door technologie: The Human Experience!

Aangeboden door Oracle

Dexter 26 A5 - De rol van HR binnen digitale transformatie

HR, het startpunt binnen elk bedrijf en zeker ook als het om digitale transformatie gaat. Het automatiseren, verbinden en optimaliseren van processen speelt een belangrijke rol binnen digitale transformatie. In deze praktijkcase zal DocuSign u meer vertellen over hoe HR ondersteuning kan bieden bij strategische vraagstukken en digitale transformatie een succes kan maken. U zult leren hoe u de competitie voorblijft en bedrijfsprocessen kan versnellen door middel van een totaal en intelligent cloud-gebaseerd platform voor het voorbereiden, ondertekenen, actie ondernemen op en beheren van al uw documenten en overeenkomsten.

Aangeboden door DocuSign

11.30 uur Wisselen van zaal
 

11.40 uur Praktijkgerichte workshops B1 - B2 - B3 - B4 - B5 - B6 - interactieve sessie E1

Dexter 15 B1 - Financieel fitte medewerkers; wat kunt u doen!

Het Nibud heeft berekend dat bijna 2/3  van de werkgevers in Nederland te maken heeft met personeel met financiële problemen. Het Nibud geeft daarbij aan dit u dat als werkgever circa € 13.000,- kost per werknemer per jaar. In onze workshop nemen wij u graag mee in de mogelijkheden om adequaat deze financiële problemen te herkennen EN op te lossen zodat u werknemers met financiële zorgen perspectief kunt bieden.

Wij gaan graag met u in gesprek over:

  • Zijn financiële problemen een privéaangelegenheid of heeft de werkgever hier ook een rol?
  • Wat leveren financieel fitte medewerkers een organisatie op en waarom is jouw rol daarin belangrijk voor werkgevers?
  • Hoe krijgen we het onderwerp schulden en financiële problemen op de werkvloer uit de taboesfeer en in het daglicht?
Aangeboden door DiFfit en Schuldbemiddeling Nederland

Dexter 13 B2 - Trends in flexibele arbeidsvormen in de zorg

De krapte op de arbeidsmarkt lijkt de komende jaren aan te houden. Binnen de zorg is deze problematiek sterk voelbaar. Dat geeft nieuwe uitdagingen. Duurzame inzetbaarheid van het huidige personeel is in veel organisaties een belangrijkere pijler. Hoe zorgt u als werkgever dat werknemers zo goed mogelijk worden ingezet binnen een dynamische organisatie en hoe blijft u als werkgever wendbaar? Daarnaast wordt gezocht naar flexibele arbeidsvormen. Het werken met zelfstandigen binnen de zorg zorgt onder de wet DBA nog altijd voor veel onzeker- en onduidelijkheid. Verder staat ons nieuwe arbeidswetgeving te wachten. De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) zal naar alle waarschijnlijkheid per 1 januari 2020 worden ingevoerd. Deze nieuwe wet behelst aanzienlijke wijzigingen ten aanzien van de wetgeving voor oproepkrachten en payrolling.

Aangeboden door XpertHR

Dexter 24 B3 - Bevlogen omgaan met werkdruk

Tijdens deze workshop leer je over het verband tussen bevlogenheid en werkdruk én ga jij op zoek naar hoe je zelf vanuit bevlogenheid tegenwicht kan bieden aan je eigen ervaren werkdruk. De inzichten en werkvormen uit de workshop kan je vervolgens toepassen in (team)coaching rondom bevlogenheid en werkdruk in je eigen organisatie.

Aangeboden door Effectory

Dexter 17 B4 - Zit u “er” bovenop?

Door middel van een aantal complexe verzuim casussen worden uiteenlopende (belemmerende) factoren uitgelicht. Jasper de Wijn gelooft dat verzuim afneemt en arbeidspotentieel wordt vergroot door de werknemer als verantwoordelijke te positioneren. Rode draad bij verzuim is de beleving en het gedrag van de werknemer en zijn/ haar rol in het ontstaan en verloop van het verzuim. Na afloop van deze inhoudelijke sessie heeft u meer kennis en vaardigheden opgedaan om complexe verzuim casussen binnen uw eigen organisatie zelfstandig op te lossen.

 

Aangeboden door Synthra

Dexter 26 B5 - Het verborgen potentieel in zorgorganisaties aanboren

Alle signalen in de zorg wijzen in dezelfde richting: de onderlinge afhankelijkheden worden steeds groter. Structuurveranderingen leiden tot zelfsturende teams, brede leiderschapsteams, ketenafhankelijkheid. Precies daar, bij die onderlinge afhankelijkheid, ligt het verborgen potentieel van zorgorganisaties. Kom proeven van hoe je dat potentieel aanboort, ten behoeve van de wendbaarheid van je organisatie en DUS van de patiënt! Astrid Posthouwer, divisiemanager bij het UMC Utrecht, licht een tipje van de sluier op als eigen-wijze leider in verandering, samen met Bianca van Leeuwen van Plan B.

Aangeboden door Plan B

Dexter 28 B6 - De Wkkgz, hoe werkt deze door in het HRM-beleid?

Het doel van de invoering van de Wkkgz in 2016 is een structurele verhoging van de kwaliteit binnen de zorg. Een onderdeel van deze wet is de vergewisplicht: het controleren of een nieuwe zorgverlener op basis van zijn arbeidsverleden geschikt is om zorg te verlenen. De invulling van deze verplichting roept in de praktijk veel vragen op, bijvoorbeeld over wat u precies moet checken en hierover moet vastleggen. Verder is er aandacht voor andere Wkkgz-verplichtingen op het gebied van HRM, zoals het opleidings- en inwerkbeleid, de meldplicht ten opzichte van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd alsmede specifieke eisen aan de overeenkomsten met ZZP-ers of gedetacheerde medewerkers. Validata is specialist op het gebied van employment screening en ondersteunt diverse zorginstellingen hiermee. Samen met VvAA – een dienstverlener voor zorgaanbieders – biedt Validata praktische handvatten om goed te kunnen voldoen aan de Wkkgz, zodanig dat het ook de kwalitatieve doelstellingen van uw organisatie ondersteunt.

Aangeboden door Validata

Dexter 30 E1 - Werkplekleren: Inspireren, faciliteren en motiveren van medewerkers - VOLGEBOEKT Praktijkcase Zorginstelling Laurens: Leren & Ontwikkelen

Zorginstelling Laurens heeft Leren & Ontwikkelen als strategisch doel verankerd in haar organisatie. De Laurens Academie speelt een belangrijke rol in het verbinden van de strategie naar de werkpraktijk. Dat doet zij vanuit 3 pijlers: sociaal (en online) leren, werkplekleren en waarderend leren. CSS Breda en Laurens werken intensief samen. In verschillende projecten, waaronder het implementeren van de nieuwe visie, worden diverse werkvormen van werkplekleren ingezet om deelnemers te inspireren, faciliteren en motiveren zich te ontwikkelen.
Laurens en CSS delen hun visie en ervaringen en tijdens deze interactieve workshop met leertechnologie word je geïnspireerd en gemotiveerd om leren en ontwikkelen te faciliteren door werkplekleren. Ervaar zelf de aansprekende en praktijkgerichte werkvorm Beeldend Trainen.


12.20 uur Lunchpauze en bezoek stands op de informatiemarkt
 

12.20 uur Exclusieve verdiepingslunch

Dexter 30 Exclusieve verdiepingslunch - De evolutie van zakendoen in het digitale tijdperk De workshop duurt van 12.20 - 13.00 uur - max. 25 deelnemers (incl. uitgebreide lunch)

Van administratie naar digitale werkprocessen. Het draagt allemaal bij aan een betere ervaring voor uw klanten en medewerkers. Maar het digitaliseren van bedrijfsmodellen is slechts één stap. Het automatiseren, verbinden en optimaliseren van processen speelt ook een belangrijke rol binnen digitale transformatie. In deze verdiepingslunch zal DocuSign u meer vertellen over hoe u de competitie voorblijft en de omzetgroei kan laten versnellen door over te gaan op een totaal en intelligent cloud-gebasseerd platform voor het voorbereiden, ondertekenen, actie ondernemen op en beheren van al uw documenten en overeenkomsten.

Helaas is de exclusieve verdiepingslunch volgeboekt. U kunt zich wel nog registreren voor sessie A5 – de rol van HR binnen digitale transformatie door Charlie Weijer.


13.30 uur Limousin 3 Opening middagprogramma door de dagvoorzitter

onder begeleiding van fingerstyle-gitarist Mart Hillen


13.40 uur Limousin 3 Werk & Mantelzorg in beweging Buzz on Tour Deventer Ziekenhuis

Stichting Werk&Mantelzorg start de landelijke bewustwordingscampagne ‘Buzz Tour’. Deze campagne is onderdeel van het project ‘Next Step’, waar de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) de handen hebben ineengeslagen. Werk&Mantelzorg bezocht met de Buzz on Tour het Deventer Ziekenhuis. Hoe combineren we werk met mantelzorg? En zorgen we ervoor dat een goede afstemming tussen werkgever en werknemer de normaalste zaak van de wereld wordt? Want dat is mantelzorg ondertussen wel.


13.55 uur Limousin 3 Keynote Radicaal Integraal - Hoe dan?

In 2014 startte Incluzio als nieuwe speler in het brede sociale domein. 5 jaar later is Incluzio uitgegroeid tot een begrip, met meer dan 2600 medewerkers. Incluzio is onder andere actief in Utrecht. De buurtteams daar zijn het voorbeeld van radicaal integraal werken. Tijdens de presentatie wordt duidelijk wat dit in de praktijk betekent en hoe dit gelukt is.
Zorgmanager van het jaar, Peter de Visser, ontvangt de prijs omdat hij met het zorg- en welzijnsbedrijf een nieuwe aanpak laat zien die zich kenmerkt door nauwere verbindingen te maken tussen zorg, welzijn en andere disciplines. Vertrouwen in de professional staat bij hem voorop.
Peter de Visser zal de transformatie in het sociale domein belichten aan de hand van de Utrechtse praktijk. Ook neemt hij ons mee in de volgende stap: het opzetten van effectieve netwerken per klant. In een complexe en soms chagrijnige omgeving ziet hij genoeg kansen om de zorg beter te maken!


14.30 uur Praktijkgerichte workshops C1 - C2 - C3 - C4 - C5 - interactieve sessie E2

Dexter 15 C1 - Bent u klaar voor de WAB?

Per 1 januari 2020 treedt de Wet Arbeidsmarkt in Balans (de WAB) in werking. Wat betekent dit voor uw zorgorganisatie? Kennis van deze ontwikkeling is onmisbaar in de dagelijks praktijk van de HRM-adviseur.

Graag praten wij u bij en geven wij antwoord op uw vragen.

Aangeboden door TK advocaten notarissen

Dexter 17 C2 - Geldproblemen bij uw medewerkers?

Heeft uw organisatie medewerkers met geldzorgen? Dit kan leiden tot ziekteverzuim, stress, concentratieverlies en loonbeslag; het is daarom in ieders belang om dit tijdig aan te pakken. In deze workshop leert u hoe u geldzorgen kunt herkennen en bespreken en naar welke hulpvormen u medewerkers kunt doorverwijzen. Ook leert u welke acties u kunt ondernemen bij loonbeslagen en als uw medewerkers gebeurtenissen met financiële gevolgen meemaken (zoals scheiden, ziekte, minder werken vanwege zorgtaken of leeftijd, overlijden van de partner). Met meer financiële rust staan uw medewerkers ook meer open voor mobiliteit en opleidingen: dit bevordert de duurzame inzetbaarheid. Deze workshop wordt gegeven door Wijzer in geldzaken; dit is een initiatief van het ministerie van Financiën.

Aangeboden door Wijzer in geldzaken

Dexter 26 C3 - Inzicht in Data

PFZW hecht veel waarde aan een vitale sector. Dit doen we door pensioenadministratie en vermogensbeheer uit te voeren voor de sector, maar ook door aanvullende (HR) dienstverlening te bieden. De pensioenregeling van PFZW biedt diverse mogelijkheden om HR-beleid te ondersteunen. PFZW vindt het belangrijk dat deze producten en diensten bekend zijn bij werkgevers en dat ze op de juiste manier worden ingezet. Tijdens de workshop ‘Inzicht in Data’ nemen we u mee in de mogelijkheden die Big Data kan bieden voor uw instelling. Een interactieve workshop, waarbij we in gesprek gaan met werkgevers en feedback ontvangen op prototypes die wij ontwikkelen rondom data dienstverlening.

Aangeboden door Pensioenfonds Zorg en Welzijn

Dexter 24 C4 - De Verbindende Factor in ontwikkelen

Er vindt een omslag plaats in veel organisaties. Met een groeiend beroep op flexibiliteit, eigenaarschap en ondernemerschap. Zelfsturing, agile en lean worden veelvuldig ingezet. Vaak gepaard met onderwerpen als persoonlijk leiderschap, dialoog en eigenaarschap. Wat is de impact hiervan op medewerkers en wat vraagt dit van leidinggevenden? In deze inspirerende en interactieve sessie gaan we in op de menselijke en de relationele kant van het verhaal. Hoe kom je vanuit plannen, visies, en processen daadwerkelijk in ‘menselijk actie’? En wat vraagt dat van de betrokkenen? Wordt deelgenoot van onze ervaringen van ontwikkeling in de driehoek medici/leidinggevenden/medewerkers. Doe voordeel met De ‘lessons learned’. Ontdek hoe je als organisatie de juiste voorwaarden creëert. Wat voor soort leiderschap er nodig is. En wat dit vraagt van leren en ontwikkelen in de organisatie.

Aangeboden door Humanwise

Dexter 13 C5 - Verzuren of verzilveren? – Hoe stimuleer je medewerkers om regie te pakken bij verandering

De werkdruk binnen de zorg is voor veel medewerkers een steeds groter wordend struikelblok. “Haal ik nog steeds dezelfde voldoening uit het werken in de zorg als toen ik er voor koos?” is een veelgehoorde vraag. Hoe stimuleer je als HRM-er of lijnmanager de medewerkers om op een positieve wijze regie te pakken over hun werk, zodat ze ook op een proactieve wijze omgaan met veranderingen binnen de organisatie. In deze interactieve workshop neem ik je aan de hand van ons model ‘DNA van Ontwikkeling’ en inspirerende filmfragmenten mee in jouw dagelijkse praktijk. Gegarandeerd ga je na deze korte workshop al met tools en inzichten naar huis die je morgen kunt benutten voor je organisatie en je collega’s.

Aangeboden door IJK

Dexter 30 E2 - Werk combineren met mantelzorg is tegenwoordig de normaalste zaak van de wereld!

Gemiddeld 1 op de 5 werknemers combineert werk met mantelzorgtaken en dat aantal groeit. In de zorg is dat vaak 1 op de 3. Met mantelzorgvriendelijk werken wordt uitval voorkomen, is het ziekteverzuim lager en gaat de productiviteit omhoog. In gesprek met 3 zorgorganisaties die Werk&Mantelzorg al omarmen:

– Martini Ziekenhuis; een ervaren zorgorganisatie die de erkenning heeft
– Synthese; een welzijnsorganisatie die het onderwerp omarmt en actief aan de slag is
– Het Hoge Veer; een ouder en thuiszorg organisatie die vorig jaar de 300e erkenning heeft ontvangen.

Onder leiding van Werk&Mantelzorg Adviseur Ingeborg Mussche lichten zij hun aanpak toe, en beantwoorden ze uw vragen hoe mantelzorg vriendelijk werken écht werkt!


15.10 uur Pauze en bezoek stands op de informatiemarkt
 

15.35 uur Praktijkcases D1 - D2 - D3 - D4

Dexter 24 D1 - Kies voor werkgeluk! En maak het verschil voor je medewerkers

Christiaan Kaminski is directeur van VariantZorg. Hij wil dat iedere nieuwe collega het gevoel krijgt dat zij of hij ‘die ene’ is waar we al jaren op wachten. En hen het gevoel geven dat ze echt welkom zijn. Hij besloot werkgeluk centraal zetten. Maar hij had vooral vragen: Wat houdt werkgeluk in, wat betekent het precies, hoe pak je het aan? En vragen als wat kost het, wat levert het op en hoe kun je dat hard maken? Maar het was ook glashelder dat hij een organisatie wilde creëren waarin mensen het leuk vinden om te werken, waar je energie van krijgt.
Christiaan zal vooral zijn ervaringen delen, wat hij al heeft bereikt en wat hij van het traject heeft geleerd. Lucas Swennen neemt de deelnemers mee in waarom de focus op werkgeluk belangrijk is; hoe kun je werkgeluk meten (en hoe staan de deelnemers er zelf voor?) en wat leveren de resultaten op voor medewerkers, teams en de organisatie? Laat je inspireren!


Dexter 26 D2 - Walk the Talk: HRM als aanjager van zelforganisatie

In 2015 koos Leviaan (GGZ sector) voor zelforganisatie. HRM is aanjager van deze organisatieontwikkeling. Een prachtig praktijkverhaal hoe HRM deze keuze voor zelforganisatie vorm geeft, door het creëren van meerwaarde voor de werknemers, het toepassen van ‘Het Nieuwe Begeleiden’ en het vernieuwen van de eigen HR-dienstverlening. Wat zijn de voor-en nadelen van deze organisatiekeuze? Leviaan heeft de organisatieontwikkeling onlangs geëvalueerd en deelt haar ervaringen. Waarom werd er gekozen voor zelforganisatie? Hoe werk je vraaggestuurd mét inzet van vakkundigheid?  In hoeverre zijn die doelen bereikt? Wat waren do’s en don’t in het traject en voor welke afwegingen staan we nu als organisatie? We gaan graag in gesprek!


Dexter 13 D3 - Hoe krijg je als HR-adviseur meer invloed op het behoud van je mensen Van aandacht voor werving naar aandacht voor behoud…

Heeft jullie HR-afdeling het behoud van mensen hoog op de agenda staan of gaat de tijd en energie vooral uit naar het werven van nieuwe mensen? Heb je als HR-afdeling voldoende positie om teams te helpen bij hun zoektocht naar de ultieme samenwerking zodat ze én goede zorg leveren en dat ze hun werk met plezier en gezond blijven doen. Of ben je vooral bezig met individuele issues binnen een team? En kijk je te weinig naar wat die aandacht voor het individu doet met de anderen in het team?
Bij IZZ weten we na jarenlang onderzoek dat het verbeteren van je organisatieklimaat het beste werkt om je mensen gezond en inzetbaar te houden. Als mensen binnen de organisatie een goede dialoog kunnen voeren in hun team over wat ze zien, wat ze willen verbeteren of wat ze bezighoudt en daar wordt ook daadwerkelijk naar geluisterd dan zijn mensen veel eerder geneigd om voor jouw organisatie te blijven werken.
Tijdens deze workshop leer je hoe jij als HR-adviseur/business partner binnen jouw organisatie het accent kunt verschuiven van werven naar behoud. En wat een teamgerichte integrale aanpak oplevert voor de organisatie en de teams.

Op dit moment doet IZZ met 28 ziekenhuizen een onderzoek op hun Spoedeisende Hulp naar de Psychosociale Arbeidsbelasting. Met een van de deelnemende ziekenhuizen delen zij de eerste resultaten.


Dexter 15 D4 - Werkgeluk en waardevolle zorg; verbonden door oprechte aandacht - VOLGEBOEKT Verfrissende inzichten vanuit de praktijk bij Archipel Zorggroep

Essentiële verandering vraagt om voelen, lef, gesprek en doen, met een gezamenlijk doel. Je bereikt duurzame verandering door te gaan doen waar het echt om gaat vanuit oprechte aandacht. Zeker omdat je al lang weet dat het anders kan!
Aandacht voor wat jouw leven en dat van de ander waardevol maakt, zodat je kunt bijdragen aan waardevolle zorg en bijbehorende werkgeluk. Heb jij het lef dit te doen? Hoe denk jij buiten de kaders?
Vanuit de praktijk bij Archipel Zorggroep delen we tips, handvatten en ervaringen over wat wel en wat niet werkte bij teams. Hoe je een aantoonbare groei in werkplezier, deskundigheid en efficiëntie in de zorg kunt bereiken. Concrete voornemens om het morgen anders te gaan doen en verandering vast te houden!


16.05 uur Wisselen van zaal
 

16.10 uur Limousin 3 Keynote Voortdurend Verbeteren met games?!

De eerste game in de zorg als preventiemiddel voor vitaliteit, re-integratie en burn-out

De wereld verandert steeds sneller en veel organisaties hebben moeite om in dat tempo mee te gaan. De managers van de toekomst zijn opgegroeid met het spelen van games en willen uitgedaagd worden. Hoe kun je een organisatie steeds op een hoger niveau tillen (level up) met behulp van games? Bart Hufen (auteur van Laat met je merk spelen en Gamification als motor van verandering) faciliteert in de aanloop van het congres een ‘mini-game’ waarbij bezoekers hun talenten kunnen kiezen via www.brandnewgame.biz/talentholdem
Tijdens zijn presentatie neemt hij u mee in de wereld van gamification, waar spelregels worden toegepast om serieuze doelen te behalen. Hij zal hij dieper ingaan op het nut van deze game (Talent Hold’em) en hoe dit een organisatie van 20.000 medewerkers hielp hun dienstverlening te verbeteren. Daarnaast zal hij meerdere praktijkvoorbeelden delen van zijn tien jaar ervaring als creatief directeur van BrandNewGame. Waaronder de eerste game voor vitaliteit; Survival Island. Een preventiemiddel voor re-integratie, vitaliteit en burn-out in de zorg! Een game die mensen in staat stelt een beeld te krijgen van hun vitaliteitsprofiel en in potentie burn-out zou kunnen voorkomen. Na het congres bent u tevens in de gelegenheid dit spel zelf te spelen, hoe leuk is dat?!


16.45 uur Limousin 3 Afsluiting door de dagvoorzitter en Verloting door IJK van een Rituals Verwenpakket

Ontspannen mensen maken de beste beslissingen. Daarom verloot IJK een Rituals Verwenpakket zodat u zich op een ontspannen manier kunt richten op de HRM-werkzaamheden die er van u worden verwacht.


16.55 uur Uitnodiging voor de netwerkborrel
 

17.30 uur Vol inspiratie, contacten en ideeen naar huis. Tip! Bekijk de kennisbank met alle content van de dag.
 

Ontvang als eerste informatie en aanbiedingen over het congres HRM in de Zorg en jouw interessegebieden.
Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang een code voor €50,- korting op deelname aan een congres naar keuze!

AANMELDEN