HRM in de Zorg 2018

08.30 uur Ontvangst en registratie bezoekers op de informatiemarkt

U kunt uw badge en programmaboekje ophalen bij de ontvangstbalie en tevens een bezoek brengen aan de stands.
U wordt verzocht tussen 09.00 en 09.15 plaats te nemen in de hoofdzaal.


Joke Dielesen
09.15 uur Limousin 3 Welkomstwoord
Joke Dielesen

Directeur en Congresontwikkelaar, CKC Seminars


09.20 uur Limousin 3 Opening door de dagvoorzitter De Formule voor een Toekomstgerichte Zorgorganisatie

Om kwaliteit van zorg te kunnen blijven leveren in een snel veranderende wereld en een betekenisvolle rol te kunnen blijven spelen in de toekomst, is de wendbaarheid van organisaties cruciaal. In hoeverre veranderingen slagen wordt in grote mate bepaalt door cultuur. Een van die veranderingen die omarmd moeten worden is hoe werk wordt georganiseerd. De kritische succesfactor hiertoe is een organisatiecultuur waarin de medewerker centraal staat, zij zijn ten slotte het meest bepalend voor het resultaat van zorgverlening. Maar hoe bouw je, samen met je collega’s, een inspirerende organisatiecultuur waarin iedereen bevlogen is? En hoe zorg je dat je veranderingen voorblijft en continu werkt aan vooruitgang?


09.40 uur Limousin 3 Keynote Semco in de polder: vertrouwen, loslaten en durf!

Na 10 jaar te hebben gewerkt voor een groot concern is Allard Droste in 2007, als eigenaar, ingestapt in het metaalbewerkingsbedrijf Aldowa te Rotterdam. Hier heeft hij een grote cultuuromslag gerealiseerd, van hiërarchisch naar samensturend. Van directief naar organisch. Een bedrijf zonder afdelingen, managers, functioneringsgesprekken of autorisatieschema. Iedereen mag en kan alles. Een omslag van een algemene toeleverancier naar een projectorganisatie voor de gevelbouw. Van 2,5 naar 15 miljoen omzet. Van een ziekteverzuim van rond de 7% naar de 2%.  Op een zeer interactieve wijze laat Allard Droste in alle eenvoud zien hoe het ook anders kan. Met vertrouwen, loslaten en durf kunnen mensen veel meer dan we denken. Weg met de vaste structuur. Volg de droom. Richt het in zoals je zelf ook het liefst zou werken. Hierdoor gaat plezier en effectiviteit hand in hand en kunnen alle medewerkers weer mede-ondernemers worden.

Aangeboden door IJK

10.25 uur Pauze en bezoek stands informatiemarkt
 

11.05 uur Praktijkcases A1 – A2 – A3

Dexter 24 A1: Focus op risico’s bij verzuimbegeleiding - de shift van harde naar zachte risicofactoren.

Bij verzuimbegeleiding speelt een aantal risicofactoren een rol die grofweg gesplitst kunnen worden in harde- en zachte risico’s. Organisaties lijken meer oog te hebben voor de harde risicofactoren zoals verzuimpercentage en meldingsfrequentie. De hamvraag is – is dit de juiste focus als het gaat om individuele verzuimbegeleiding? Succesvolle verzuimbegeleiding heeft meer kans met focus op de zachte risicofactoren.

Aangeboden door Synthra

Limousin 3 A2: De 5 best practices 2018 voor meer werkplezier in de zorg

Onder begeleiding van Sabine Uitslag presenteren de vijf finalisten voor de Nationale HR Zorg Award hun succesvolle, innovatieve project voor meer werkplezier. In de zorg draait het om mensen. Met alle ontwikkelingen vragen we veel van ze. En.. er is een tekort. Hoe boeien en binden zorgorganisaties goede medewerkers? Op interactieve wijze onderzoeken we of de ideeën ook voor uw organisatie toepasbaar zijn. Laat u inspireren.

De 5 finalisten voor de HR Zorg Award zijn bekend! St Antonius Ziekenhuis, Pluryn, Amsterdam UMC (locatie AMC), Gelderse Vallei en Nij Smellinghe maken kans op de titel. Bekijk hier hun inzendingen

Aangeboden door FWG Progressional People

Dexter 13 A3: Moedig leiderschap, een pleidooi voor integrale aansturing en inrichting van (zorg)organisaties

De presentatie is een oproep aan bestuurders, HR professionals en leidinggevenden om de fundamentele en moedige keuze te maken hun organisatie anders in te richten en aan te sturen. Een oproep om te kiezen voor een visie en managementfilosofie waarin patiënt/cliënt en medewerker daadwerkelijk en samen centraal staan. Een visie waarin samenhang bestaat tussen missie en waarden, strategisch profiel en ambities, organisatie- en procesinrichting en kwaliteit van de arbeid. Een visie waarin moedig leiderschap en een coachende leiderschapsstijl kritieke succesfactoren zijn.


11.35 uur Wisselen van zaal
 

11.40 uur Praktijkgerichte workshops B1 – B2 – B3 – B4 – B5

Dexter 24 B1: Hoe bereik en verleid je zorgtalent dat niet actief op zoek is naar een andere baan?

Zorgpersoneel vinden lastig? Juist nú is talent bereid om over te stappen naar een andere baan. Maar hoe bereik je ze op het juiste moment? En hoe verleid je ze met precies die boodschap die de juiste snaar raakt? Recruitment innovator Eric van Bourgonje laat je kennis maken met de wereld van hypertargeted social recruitment. Hoe je jouw doelgroep bereikt en verleidt met gepersonaliseerde campagnes – Winnaar vakjury Werf& Award 2018 voor de meest impactvolle recruitment vernieuwing.

Aangeboden door Jobsrepublic

Dexter 15 B2: Arbeidsrechtelijke aspecten van wendbare zorgorganisaties

Als zorgorganisaties wendbaar willen zijn, moet ook de organisatiestructuur aangepast kunnen worden. Hoe kunt u dat realiseren en welke juridische kaders zijn hierbij van belang? Wat is de rol van medezeggenschap? Op dit soort vragen, specifiek voor zorgorganisaties, wordt tijdens de presentatie ingegaan. Ook zal een casus worden besproken.

Aangeboden door Capra Advocaten

Dexter 28 B3: Ziekteverzuim? Griepvaccinatie voor uw zorgmedewerkers Ja of Nee?

Ted van Essen spreekt over de noodzaak van Griepvaccinatie voor zorgverleners, waarna Paul Groothuijse het onderwerp MRSA onder de loep neemt.
Influenza: een stille ramp? De wintersterfte onder ouderen was tijdens de griepepidemie schrikbarend: de oversterfte was meer dan 7500. Daarnaast was er ontwrichting van het onderwijs en de zorg. Het ziekteverzuim was verdubbeld. Zorgverleners besmetten kwetsbare patiënten met griep. Wat kunt U doen?

De MRSA bacterie rukt op! MRSA: ziekenhuisbacterie op stap buiten het ziekenhuis. MRSA wordt steeds minder een ‘bijzondere bevinding’ binnen zorginstellingen. Wat is MRSA en wat betekent het voor een organisatie als MRSA binnenkomt. Wat zijn de do’s en don’ts.

 

Aangeboden door VaccinatieZorg

Dexter 13 B4: Op zoek naar talent? Word talentvol in werkgeverschap

Wat zijn de geheimen van beste werkgevers en hoe gebruik je dit om talent aan te trekken en te behouden? Tijdens een interactieve sessie deelt Rutger de Gardeijn zijn inzichten én de beste praktijken uit zijn vakgebied, zodat je als organisatie direct aan de slag kan.

Aageboden door Effectory

Dexter 26 B5: Samensmelten van de interne en externe flexpool – sleutel tot succes

De veranderende wereld van werk vereist vernieuwing in strategische personeelsplanning en een continu aanpassingsvermogen. Het wendbaar meebewegen met de vraag in de markt en het realiseren van personele beschikbaarheid leert ons dagelijks wat wel en niet effectief is. Wij creëerde de sleutel tot succes. Een pragmatische samensmelting van de in- en externe flexpool gefaciliteerd door de combinatie van een optimale digitalisering en intermenselijke relatie. Deze sleutel tot succes delen wij graag met u. Zo dragen wij bij aan continuïteit in de zorg!

Aangeboden door Zorgwerk

12.20 uur Lunchpauze en bezoek stands op de informatiemarkt
 

13.30 uur Limousin 3 Opening middagprogramma door de dagvoorzitter

13.40 uur Limousin 3 Het Oplaadkwartier: zorg voor energie!

Het is fijn om je vitaal te voelen. Om ontspannen en met energie je werk te doen. Het Oplaadkwartier is een gezonde en leuke manier om je stressniveau te verlagen en met meer energie weer aan de slag te gaan.


13.55 uur Limousin 3 Keynote Veerkracht op de werkvloer: je brein of je leven!

Elke Geraerts is gepassioneerd door het brein. Als neuropsychologe bestudeert ze hoe wij ons brein steeds meer verwaarlozen en daardoor veel vatbaarder worden voor mentale problemen. Maar er is een oplossing: je kan je brein trainen. Elke prikkelt jou om je brein terug in een fitte conditie te brengen. En ze staat stil bij de gevolgen voor de zorg anno 2018. Vanuit haar ervaring als managing partner bij Better Minds at Work deelt ze haar inzichten en inspireert ze hoe jij een dynamische vibe in je organisatie kan creëren, die leidt tot daadkrachtigere en meer bevlogen medewerkers. Bovendien stuurt ze je met een extra portie lef terug naar de werkvloer, om ook echt zelf aan de slag te gaan.


14.30 uur Wisselen van zaal
 

14.35 uur Praktijkcases C1 – C2 – C3 – C4

Dexter 24 C1: Zelfsturing en drijfveren; inzicht als eerste stap naar betere performance bij Intermetzo

Bij het ontwerpen van het zelfsturende team wordt aandacht besteed aan competenties en functieniveaus. Of de collega’s (met elkaar) gedreven zijn te werken in een zelfsturend team en elkaar qua drijfveren aanvullen en versterken komt vaak minder aan de orde.
Bij Jeugdzorg Intermetzo geeft het zelfsturingstraject individuen en teams inzicht in hun krachten, valkuilen en energiehuishouding. De verkregen inzichten staan aan de basis van persoonlijke effectiviteit en performance verbetering van het team. In deze sessie nemen we u mee in deze methodiek en delen we graag de praktijkervaringen bij Intermetzo.


Dexter 15 C2: Hoe bevorder je werkgeluk bij verpleegkundigen?

Met de spanning op de arbeidsmarkt wordt de vraag steeds relevanter: hoe je je eigen medewerkers kunt boeien en binden. Wat kun je als werkgever organiseren en wat kun je bij de medewerkers persoonlijk bereiken? In deze sessie bundelen Jan Prins (werkbelevingsonderzoek onder 3500 verpleegkundigen) en Erwin Klappe (trainen van 600 verpleegkundigen) hun kennis over hoe je werk kunt organiseren op basis van positieve psychologie. Na deze sessie weet je hoe je verpleegkundigen kunt laten floreren en waar de verschillen liggen tussen HBO en MBO verpleegkundigen.


Dexter 13 C3: Vier je successen – de key tot duurzame inzetbaarheid

Het Amsterdam UMC (Locatie AMC) is voorloper op het gebied van duurzame inzetbaarheid van jongeren met een arbeidsbeperking. Het succesvolle HR-beleid van het Amsterdam UMC leidde tot een modern functionerende HR-service organisatie, waar kennis over alle regelingen intern gecentraliseerd is en waar alle leveranciers in huis zitten. Hoe richt je als leidinggevende je werkomgeving in en zorg je dat medewerkers in garantiebanen de aandacht krijgen die zij verdienen? Ilja Swets, Coördinator Participatiewet, Amsterdam UMC (Voorheen AMC) geeft aan de hand van praktische voorbeelden, samen met een van de jongeren van Emma at Work, inzicht in de successen van vandaag.


Dexter 26 C4: Zorgmedewerkers gezonder na goede dialoog!

Als zorgmedewerkers meer met elkaar praten verbetert hun gezondheid. Na jaren van wetenschappelijk onderzoek is nu aangetoond dat het verbeteren van het organisatieklimaat leidt tot gezondere medewerkers. Als zorgmedewerkers, managers en bestuur binnen een zorgorganisatie met elkaar in dialoog gaan over de gezondheid van medewerkers dan neemt het verzuim af en is het gedrag van medewerkers gezonder en veiliger. Dr.Babette Bronkhorst deed jaren onderzoek naar de gezondheid van zorgmedewerkers. In april promoveerde zij op dit onderwerp. Zij testte haar aanpak in de zorg en vertelt op 18 september over de hoopgevende resultaten uit de praktijk van de zorg. Daarnaast vertelt zorgorganisatie Ipse de Bruggen wat hun ervaringen met de aanpak zijn.


15.05 uur Pauze en bezoek stands op de informatiemarkt
 

15.30 uur Praktijkcases D1 – D2 – D3 – D4

Dexter 24 D1: Reinier de Graaf ziekenhuis vooruitstrevend op het gebied van vitaliteit van medewerkers Hoe je met een digitale en persoonlijke scan en advies op maat hèt verschil kan maken

De kern van goede zorg leveren, is om ervoor te zorgen dat medewerkers goed in hun vel zitten’, aldus Carina Hilders, directievoorzitter van het Reinier de Graaf ziekenhuis. Reinier de Graaf wil haar medewerkers graag optimaal ondersteunen, inspireren en activeren op het gebied van gezondheid, vitaliteit en inzetbaarheid. Hiervoor hebben wij een unieke tool op maat ontwikkeld waarmee medewerkers direct op een positieve wijze inzicht krijgen in hun huidige leefstijl en daarnaast geactiveerd worden tot een leefstijl die leidt naar meer energie, plezier en geluk. De resultaten en reacties zijn verbazingwekkend! Geluk werkt!


Dexter 15 D2: Samen zorgen voor kwaliteit van werken

Medewerkers Vitaal, bekwaam en gemotiveerd houden, nu en in de toekomst. Dat is het doel van Sterk in je Werk binnen het St. Antonius Ziekenhuis. ‘Samen zorgen voor kwaliteit van leven’ betekent dat we ook ‘samen zorgen voor kwaliteit van werken’. Hoe realiseer je dat in een zorgorganisatie waar de werkdruk hoog is? En de ontwikkelingen zowel binnen als buiten het ziekenhuis elkaar in rap tempo opvolgen? Judith deelt graag haar ervaringen die zij heeft opgedaan met ‘Sterk in je Werk’. Hoe het gelukt is om binnen deze dynamische en complexe omgeving duurzame inzetbaarheid op de kaart te zetten, met aandacht voor draagkracht van de Raad van Bestuur.


Dexter 13 D3: Vernieuwde aanpak op de arbeidsmarkt: Hoe maak je een maatwerkprogramma voor carrière switchers. VOLGEBOEKT

Het ministerie van VWS (Hugo de Jonge) ziet het Carrièreswitchtraject van Pluryn als goed voorbeeld van ‘hoe je met creativiteit en goede samenwerking een aantrekkelijk perspectief kunt bieden voor een loopbaan in zorg en welzijn.’ Door de krapte op de arbeidsmarkt kampen veel zorgorganisaties met een gebrek aan personeel. Het vinden van gekwalificeerde medewerkers, vereist dan ook veel creativiteit. De HR-afdeling van Pluryn organiseerde met succes een carrièreswitchtraject voor zijinstromers. Pluryn wist op die manier bijna zestig toekomstige begeleiders aan zich te binden.
Kortom, een echt verhaal uit de praktijk, waarbij we antwoord geven op o.a.:
• Hoe ga je aan de slag met een vernieuwde arbeidsmarkt aanpak?
• Hoe ontwerp je een maatwerk programma?
• Hoe regel je de financiering?
• Wat zijn onze leerervaringen etc.
Het Project is een onderdeel van het Zorg- en Welzijnspact Midden- en Zuid-Gelderland, ondersteund door WZW, Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn


Dexter 26 D4: Lerend verbeteren in de VVT Coherence in leren en ontwikkelen in de ouderenzorg

De dynamiek in de VVT sector neemt als maar verder toe en de prestatiekloof tussen datgene wat van medewerkers verwacht wordt en hetgeen VVT- medewerkers op dit moment dagelijks (kunnen) leveren neemt steeds verder toe. Het belang van duurzaam leren (ontwikkelbaarheid) van menskracht (= HR) in combinatie met inzetbaarheid (wendbaarheid) en vitaliteit (weerbaarheid) kan worden gezien als een strategische opgave. Binnen SZMK heeft men gekozen VOOR een HR visie waarbij eigenaarschap en gelijkwaardigheid centraal staan: HR is van Iedereen!  Daarbij is de leerfunctie van een ondersteunende functie getransformeerd naar een hoofdfunctie. Ook leren is van Iedereen. Vanuit een samenhangende aanpak met de inzet van moderne leertechnologie als vliegwiel en voertuig wordt gebouwd aan een lerende VVT-organisatie. Met Coherence in leren en ontwikkelen als unieke vernieuwende kernopgave op weg naar duurzaam lerend verbeteren in de VVT.


16.00 uur Wisselen van zaal
 

16.05 uur Limousin 3 Keynote Iedereen maatwerk!

“Nederland verandert, de zorg verandert mee”, met die slogan presenteerde de regering de veranderingen die in de zorg per 1 januari 2015 werden doorgevoerd. Waar staan we nu? En wat vragen we van mensen die in de zorg werken? “Kom tot regionale, domeinoverstijgende,  integrale (en dus betere) oplossingen, lever maatwerk voor elke cliënt/patiënt,  doe dit vanuit een waardegedreven, zelforganiserende houding en benut technologie.”
Vanuit de praktijk van onder meer zorgorganisatie Middin verkennen wij deze hedendaagse opgaven.


16.40 uur Limousin 3 Afsluiting door de dagvoorzitter en Verloting door IJK van een Rituals Verwenpakket

Ontspannen mensen maken de beste beslissingen. Daarom verloot IJK een Rituals Verwenpakket zodat u zich op een ontspannen manier kunt richten op de HRM-werkzaamheden die er van u worden verwacht.


16.50 uur Uitnodiging voor de netwerkborrel
 

17.30 uur Vol inspiratie, contacten en ideeen naar huis. Tip! Bekijk de kennisbank met alle content van de dag.
 

Ontvang als eerste informatie en aanbiedingen over het congres HRM in de Zorg en jouw interessegebieden.
Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang een code voor €50,- korting op deelname aan een congres naar keuze!

AANMELDEN