Personeelstekort? Anders (samen)werken in de zorg

Hoe komen we aan voldoende personeel en tot een passende personeelssamenstelling? Die vraag houdt elke zorgorganisatie bezig. Onderzoek in opdracht van UWV toont aan dat ‘anders’ kijken naar werk helpt. Vanuit de overtuiging dat je altijd van elkaar kan blijven leren gaan we daarover graag in gesprek met anderen. Een interactieve leersessie dus, die zoals ook het onderzoek aantoont, in de zorg vaker leerzaam en van waarde blijkt.

Het anders organiseren en (her)verdelen van werk schept ruimte voor de inzet van meer mensen die betekenisvol aan het werk kunnen in de zorg. Zeker wanneer gezorgd wordt voor een zorg-specifieke onboarding en begeleiding. En als bestaand en nieuw personeel er dan ook nog voor open staan om te leren om goed te blijven (samen)werken, blijkt het nog duurzaam ook.

Actieve inbreng van bestaand personeel is één van de succesfactoren. Interactieve leer/werksessies waarin aandacht wordt besteed aan de visie op zorg en de manier van (samen)werken eveneens. Dergelijke sessies blijken niet alleen inspirerend, maar stimuleren ook de openheid en motivatie onder zorgmedewerkers om de zorg met elkaar toekomstbestendig invulling te geven.

Het onderzoek geeft handvatten hoe je een dergelijke ontwikkeling aanpakt. De werkzame bestanddelen zijn in kaart gebracht. De bevindingen en (leer)inzichten zijn ontleend aan vier praktijkcases.

Zuyderland is één van de praktijkcases. Deze organisatie heeft op verschillende manieren ervaring opgedaan met het anders organiseren van werk en heeft daarmee meer personeel kunnen aantrekken. Het gestructureerd kijken naar het te verdelen werk blijkt een belangrijke bijdrage te kunnen leveren aan de stevige personeelsopgave waar ook Zuyderland voor staat.

Maar dat is niet alles. Zuyderland is de grootste werkgever van de Limburg. Door werk anders te organiseren kunnen meer mensen actief deelnemen aan het arbeidsproces. Het personeel is een betere afspiegeling geworden van de regionale bevolking. Het anders organiseren van werk past daarmee bij de gewenste identiteit en de maatschappelijke rol die de organisatie voor zichzelf ziet. Tegelijkertijd, en niet in de minste plaats, levert Zuyderland door de toegenomen arbeidsparticipatie ook preventief een bijdrage aan de regionale volksgezondheid.

De wijze waarop Zuyderland de weg van het anders organiseren van werk heeft ingezet komt aan bod in de workshop. Directeur Care Ageeth Bijl gaat openhartig in op waarom hiertoe gekozen is, de achterliggende visie, hoe het wordt aangepakt en de sterktes en valkuilen die de organisatie is tegengekomen. Het wordt een interactieve workshop, waarbij een ieder in dialoog met en van elkaar leert. U bent van harte uitgenodigd! Graag tot 20 september.

Deze interactieve leersessie vindt plaats van 11.45 – 12.25 uur, tijdens het jaarcongres HRM in de Zorg op dinsdag 20 september a.s. en wordt gepresenteerd door:

 

 

 

 

Dr. Arjella van Scheppingen, Zelfstandig onderzoeker, gespecialiseerd in het duurzaam organiseren en vitaliseren van arbeidsorganisaties. Zij is tevens verbonden aan CIAO, het Centrum voor Inclusieve Arbeidsorganisaties van de Universiteit Maastricht
Ageeth Bijl, Directeur Care, bij Zuyderland. Doen wat zorgorganisaties altijd deden is in deze krappe arbeidsmarkt volgens haar geen optie meer. Het herontwerp van werk heeft bij Zuyderland Care een duidelijke toegevoegde waarde gecreëerd voor personeel én cliënten.

OVERZICHT NIEUWS