Lerend verbeteren in de VVT. De visie van SZMK: HR is van iedereen!

Coherence in leren en ontwikkelen in de ouderenzorg

De dynamiek in de VVT sector neemt als maar verder toe en de prestatiekloof tussen datgene wat van medewerkers verwacht wordt en hetgeen VVT- medewerkers op dit moment dagelijks (kunnen) leveren neemt steeds verder toe. Het belang van duurzaam leren (ontwikkelbaarheid) van menskracht (= HR) in combinatie met inzetbaarheid (wendbaarheid) en vitaliteit (weerbaarheid) kan worden gezien als een strategische opgave.

Binnen SZMK heeft men gekozen voor een HR visie waarbij eigenaarschap en gelijkwaardigheid centraal staan: HR is van Iedereen!  Daarbij is de leerfunctie van een ondersteunende functie getransformeerd naar een hoofdfunctie. Ook leren is van Iedereen. Vanuit een samenhangende aanpak met de inzet van moderne leertechnologie als vliegwiel en voertuig wordt gebouwd aan een lerende VVT-organisatie. Met Coherence in leren en ontwikkelen als unieke vernieuwende kernopgave op weg naar duurzaam lerend verbeteren in de VVT.

De sprekers nemen u mee in deze opgave:
Ad Smeets, Bestuurder (portefeuillehouder HR), Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé (SZMK) in Groenlo
Jan Hendriks, Senior HR adviseur, Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé (SZMK) in Groenlo

OVERZICHT NIEUWS